Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/50155
Title: Bộ pháp điển về tổ chức và hoạt động của Quốc hội
Authors: Văn phòng Quốc hội, Trung tâm Thông tin Thư viện và Nghiên cứu khoa học
Uỷ ban Châu Âu
Keywords: Lập pháp
Giám sát
Abstract: Dự án Hỗ trợ thể chế cho Việt Nam (ISP) do Hội đồng Châu Âu tài trợ đã phối hợp với Văn phòng Quốc hội tiến hành hoạt động thí điểm pháp điển hóa các quy phạm pháp luật về tổ chức và hoạt động của Quốc hội theo kỹ thuật pháp điển hóa tiên tiến của Cộng hòa Pháp.Bộ pháp điển bao gồm phần lớn các quy phạm về tổ chức và hoạt động của Quốc hội được sắp xếp theo một trật tự thống nhất sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc tham khảo, tìm hiểu các quy phạm pháp luật về tổ chức và hoạt động của Quốc hội.
Issue Date: 2009-05
Type: Sách
Extent: 209 trang, pdf.
Language: vi
Right: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • BophapdienvetochucvahoatdongcuaQH-Final.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,57 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.