Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/50160
Title: Thúc đẩy đầu tư theo hình thức đối tác công - tư trong nông nghiệp
Authors: Tạ Thị Đoàn
Keywords: Đầu tư
Nông nghiệp
Cơ chế đối tác công tư
PPP
Abstract: Trong lúc đầu tư phát triển vào nông nghiệp đang rất thấp so với các ngành khác, thì khuyến khích đầu tư tư nhân thông qua cơ chế đối tác công - tư (PPP) vẫn đang được coi là lời giải cho bài toán thu hút đầu tư vào nông nghiệp; đồng thời, sẽ giúp gỡ những điểm nghẽn trong cơ chế thu hút đầu tư, tạo diện mạo mới cho nông nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, thực tế đang cho thấy, để hiện thực hóa lời giải trên lại không hề dễ dàng. Bài viết nêu nguyên nhân của thực trạng này cũng như đề xuất giải pháp cần thực hiện để thu hút đầu tư PPP nông nghiệp.
Date: 2017
Type: Bài trích
Extent: 4 trang, pdf.
Language: vi
Right: Tạp chí Kinh tế và dự báo, số 26, tháng 9-2017.
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
  • B6-KTDB9.17-Thuc day dau tu trong NN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 5,88 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.