Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/50172
Title: Phát triển liên kết trong tiêu thụ nông sản khu vực các huyện miền núi Thanh Hoá
Authors: Ngô Chí Thành
Keywords: Tiêu thụ nông sản
Nông sản
Nông nghiệp
Thanh Hoá
Abstract: Bài viết nghiên cứu thực trạng tình hình liên kết trong tiêu thụ nông sản đối với sản xuất nông nghiệp quy mô nhỏ ở khu vực các huyện miền núi Thanh Hóa, từ đó phân tích nguyên nhân và gợi ý một số giải pháp phát triển liên kết trong tiêu thụ nông sản ở khu vực này.
Type: Bài trích
Extent: 3 trang, pdf.
Language: vi
Right: Tạp chí Kinh tế dự báo, số 26, tháng 9-2017
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
  • B17-KTDB9.17- Tieu thu nong san mien nui Thanh Hoa.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,84 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.