Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/50181
Title: Liên kết phát triển du lịch của Bình Định với các địa phương
Authors: Võ Ngọc Anh, Nguyễn Trần Thi
Trần Võ Thị Kim Siêng
Keywords: Du lịch
Cluster
Bình Định
Abstract: Bằng phương pháp xác định Cluster ngành, nghiên cứu xem xét trường hợp liên kết du lịch của Bình Định với 2 Cluster: Bình Định - Quảng Nam - Đà Nẵng - Huế và Bình Định - Phú Yên - Gia Lai - Kon Tum - Đăk Lăk. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng, việc hình thành các Cluster du lịch trên là rất khả thi và sẽ phát huy dược lợi ích của Bình Định và các địa phương trong Cluster này.
Type: Bài trích
Extent: 4 trang, pdf.
Language: vi
Right: Tạp chí Kinh tế và dự báo, số 27, tháng 9-2017.
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
  • B7-KTDB9.17-Lien ket ptrien du lich Binh Dinh.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 5,43 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.