Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/50187
Title: Sự hài lòng của du khách về chất lượng dịch vụ tại các điểm đến trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
Authors: Nguyễn Khắc Khoan
Keywords: Du khách
Du lịch
Vĩnh Long
Chất lượng dịch vụ
Abstract: Số liệu sử dụng trong nghiên cứu được thu thập từ kết quả khảo sát thực tế 159 du khách, số liệu được xử lý bằng phần mềm thống kê SPSS, kiểm định thang đo bằng hệ số Cronbach's Alpha, mô hình phân tích nhân tố khám phá (EFA) kết hợp với hồi quy tuyến tính bội.
Type: Bài trích
Extent: 4 trang, pdf.
Language: vi
Right: Tạp chí Kinh tế và dự báo, số 27, tháng 9-2017.
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
  • B13-KTDB9.17-Cluong dvu tai Vinh Long.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 5,34 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.