Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/50201
Title: Tác động của ODA đến thu hút FDI của Hàn Quốc và thương mại song phương Việt-Hàn
Authors: Hoàng Hải, Lưu Quý Nhân
Vũ Thị Minh Ngọc
Keywords: ODA
FDI
thương mại song phương
Hàn Quốc
Việt Nam
Abstract: Việt Nam là đối tác hàng đầu trong tiếp nhận vốn ODA của Hàn Quốc. Trong bối cảnh Việt Nam và Hàn Quốc tăng cường hợp tác thông qua việc ký kết các hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương, dòng vốn và dòng hàng hóa luân chuyển giữa hai nước thời gian qua tăng lên đáng kể. Vậy, có sự tác động nào từ ODA đến FDI của Hàn Quốc vào Việt Nam và tác động đến xuất - nhập khẩu (XNK) giữa Hàn Quốc và Việt Nam hay không? Nghiên cứu sử dụng mô hình hồi quy đánh giá tác động của ODA đến FDI từ Hàn Quốc vào Việt Nam và đến XNK của Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy ODA có tác động tích cực đến việc thu hút vốn FDI của Hàn Quốc vào Việt Nam và làm tăng kim ngạch XNK giữa Hàn Quốc và Việt Nam.
Publisher: Tạp chí Kinh tế và dự báo
Issue Date: 2017-10-18
Type: Bài trích
Extent: 4 trang, pdf
Method: Tạp chí Kinh tế và dự báo số 10/2017
Language: vi
Right: Tạp chí Kinh tế và dự báo
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • B2-KTDB10.17-Tac dong cua ODA den FDI HQ- Qhe song phuong Viet-Han.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 5,55 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.