Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/50223
Title: Bàn về kiểm soát nội bộ tại các công ty cổ phần nước sạch ở Việt Nam hiện nay
Authors: Hoàng Nguyệt Quyên, Phạm Thị Thanh Lê
Hoàng Xuân Hoa
Keywords: Kiểm soát nội bộ
Công ty cổ phần nước sạch
Nghiên cứu định tính
Thông kê mô tả,
Viêt Nam
Abstract: Các công tỵ cổ phần nước sạch đóng vai trò quan trọng trong hệ thống các doanh nghiệp hoạt động công ích ở Việt Nam. Để đảm bảo quản lý các hoạt động nhằm đạt được mục tiêu đề ra, các công ty cổ phần nước sạch cần phải thiết kế và vận hành hoạt động kiểm soát nội bộ (KSNB) hữu hiệu, đặc biệt trong giai đoạn mới chuyển đổi hình thức sở hữu như hiện nay. Bài viết đánh giá thực trạng hoạt động KSNB tại các công ty cổ phần nước sạch ở Việt Nam, từ đó đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động này.
Publisher: Tạp chí Kinh tế và dự báo
Issue Date: 2017-10-17
Type: Bài trích
Extent: 3 trang; pdf
Method: Tạp chí Kinh tế và dự báo số 10/2017
Language: vi
Right: Tạp chí Kinh tế và dự báo
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • B22-KTDB10.17-Ksoat noi bo CTCP nuoc sach.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 4,24 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.