Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/50237
Title: Phát triển bền vững vùng Tây Nguyên thích ứng với biến đổi khí hậu
Authors: Trần Hồng Quang
Keywords: Phát triển bền vững
Vùng Tây Nguyên
Biến đổi khí hậu
Abstract: Tây Nguyên có vai trò quan trọng trong bảo vệ môi trường sinh thái của một khu vực rộng lớn, bao gồm các vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ, Đông Bắc Campuchia và Nam Lào, được coi là "mái nhà " của khu vực Đông Dương. Tây Nguyên cũng là thủ phủ về cà phê, là vùng hồ tiêu lớn nhât cả nước. Trong những năm gần đây, biến đổi khí hậu trên địa bàn vùng Tây Nguyên đã có những biêu hiện rõ rệt, ảnh hưởng rất lớn đến phát triển bền vững của Vùng. Việc điều chỉnh định hướng phát triển vùng thích ứng với biến đôi khí hậu, nhất là hạn hán là yêu cầu bức thiết hiện nay.
Publisher: Tạp chí Kinh tế và dự báo
Issue Date: 2017
Type: Bài trích
Extent: 4 trang; pdf
Method: Tạp chí Kinh tế và dự báo số 10/2017
Language: vi
Right: Tạp chí Kinh tế và dự báo
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:
Thumbnail
  • B4-KTDB11.17-Ptrien ben vung vung Tay Nguyen.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 5,74 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.