Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/50238
Title: Bàn về phát triển kinh tế - xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu
Authors: Hoàng Ngọc Phong
Keywords: Phát triển kinh tế - xã hội
Đồng bằng sông Cửu Long
Biến đổi khí hậu
Kinh tế - xã hội
Abstract: Mục tiêu nhanh chóng xây dựng vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) trở thành vùng trọng điểm phát triến kinh tế của cả nước với tốc độ tăng trưởng kinh tế cao đã được đặt ra từ chục năm trước trong các quy hoạch, kế hoạch. Tuv vậy, vấn đề là làm sao có thể thực hiện thành công mục tiêu đó khi mà biến đổi khí hậu và nước biển dâng là một thực tế hiện hữu đã, đang và sẽ xảy ra theo chiều hướng nhanh. Việc tìm lối ra cho vùng ĐBSCL để phát triển nhanh, bền vững phải gắn với vấn đề thích ứng với biến đổi khí hậu đang là bài toán lớn.
Publisher: Tạp chí Kinh tế và dự báo
Issue Date: 2017
Type: Bài trích
Extent: 3 trang; pdf
Method: Tạp chí Kinh tế và dự báo số 10/2017
Language: vi
Right: Tạp chí Kinh tế và dự báo
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:
Thumbnail
  • B5-KTDB11.17-Ban ve KT-XH Dong bang SCL.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 4,25 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.