Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/50273
Title: Các yếu tố ảnh hưởng đến doanh thu của các HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
Authors: Ma Thị Hường, Vũ Quỳnh Nam
Trần Thị Thu Hương
Keywords: Hợp tác xã
Nông nghiệp
Doanh thu
Bắc Kạn
Abstract: Thông qua kết quả khảo sát toàn bộ 51 hợp tác xã (HTX) nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, tác giả tiến hành phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới doanh thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của các HTX nông nghiệp. Kết quả nghiên cứu cho thấy, Chi phí nguyên liệu; Tổng giá trị tài sản cố định; Kinh nghiệm hoạt động của HTX; Chi phí lao động: Nguồn vốn lưu động của HTX; Trình độ học vấn của giám đốc HTX và Chính sách hỗ trợ của Nhà nước là các yếu tố ảnh hưởng đến doanh thu của các HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Dựa vào kết quả nghiên cứu, tác giả đã đề xuất một số giảí pháp nhằm nâng cao doanh thu của các HTX doanh nghiệp của tỉnh Bắc Kạn trong thời gian tới.
Publisher: Tạp chí Kinh tế và dự báo
Issue Date: 2017-12-21
Type: Bài trích
Extent: 4 trang; pdf
Method: Tạp chí Kinh tế và dự báo số 12/2017
Language: vi
Right: Tạp chí Kinh tế và dự báo
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
  • B13-KTDB12.17-Doanh thu cua HTX nong nghiep BK.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 5,17 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.