Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/50279
Title: Chuyển đổi báo cáo tài chính từ chuẩn mực Việt Nam sang quốc tế
Authors: Hà Xuân Thạch, Nguyễn Ngọc Hiệp
Keywords: Báo cáo tài chính
Kế toán
IFRS
VAS
Abstract: Chuyển đổi báo cáo tài chính (BCTC) từ chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) song chuẩn mực BCTC quốc tế (IFRS) đang được một số doanh nghiệp Việt Nam thực hiện nhằm niêm yết trái phiếu, cổ phiếu trên thị trường chứng khoán quốc tế, thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Qua nghiên cứu trường hợp điển hình của Ngân hàng TMCP XYZ (giả định) trong công tác chuyển đổi BCTC sang chuẩn mực IFRS, tác giả định hướng xây dựng khung chuyển đổi BCTC từ VAS sang IFRS với những nguyên tắc chung, giúp các loại hình doanh nghiệp có thể vận dụng.
Publisher: Tạp chí Kinh tế và dự báo
Issue Date: 2017-12-26
Type: Bài trích
Extent: 4 trang; pdf
Method: Tạp chí Kinh tế và dự báo, số 12/2017
Language: vi
Right: Tạp chí Kinh tế và dự báo
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • B19-KTDB12.17-Chuyen doi bcao tai chinh.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 4,81 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.