Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/50279
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.creatorHà Xuân Thạch, Nguyễn Ngọc Hiệp-
dc.date.issued2017-12-26-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/50279-
dc.description.abstractChuyển đổi báo cáo tài chính (BCTC) từ chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) song chuẩn mực BCTC quốc tế (IFRS) đang được một số doanh nghiệp Việt Nam thực hiện nhằm niêm yết trái phiếu, cổ phiếu trên thị trường chứng khoán quốc tế, thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Qua nghiên cứu trường hợp điển hình của Ngân hàng TMCP XYZ (giả định) trong công tác chuyển đổi BCTC sang chuẩn mực IFRS, tác giả định hướng xây dựng khung chuyển đổi BCTC từ VAS sang IFRS với những nguyên tắc chung, giúp các loại hình doanh nghiệp có thể vận dụng.-
dc.format.extent4 trang; pdf-
dc.languagevivi
dc.publisherTạp chí Kinh tế và dự báovi
dc.rightsTạp chí Kinh tế và dự báovi
dc.subjectBáo cáo tài chínhvi
dc.subjectKế toánvi
dc.subjectIFRSvi
dc.subjectVASvi
dc.titleChuyển đổi báo cáo tài chính từ chuẩn mực Việt Nam sang quốc tếvi
dc.typeBài tríchvi
dc.source.methodTạp chí Kinh tế và dự báo, số 12/2017-
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • B19-KTDB12.17-Chuyen doi bcao tai chinh.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 4,81 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.