Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/50285
Title: Giải pháp tăng cường công tác kiểm tra thuế đối với các doanh nghiệp tại tỉnh Phú Thọ
Authors: Nguyễn Văn Song, Trần Thị Tuyết
Nguyễn Xuân Hữu, Lê Phương Nam
Keywords: Thuế
Kiếm tra
Doanh nghiệp
Tỉnh Phú Thọ
Abstract: Trong những năm gần đây, mặc dù đội ngũ cán bộ kiểm tra thuế tại tỉnh Phú Thọ được tăng cường, số doanh nghiệp được kiểm tra hàng năm tăng lên, nhưng số thuế phải huy động vào ngân sách nhà nước (NSNN) còn bị thất thu nhiều do tình trạng trốn thuế, gian lận thuế diễn ra ngày một gia tăng và nhiều vụ có tính chất phức tạp. Vì vậy, để chống thất thu cho NSNN, tạo một môi trường sản xuất, kinh doanh bình đẳng giữa các doanh nghiệp, thì công tác kiểm tra thuế ở Phú Thọ cần nhiều giải pháp đồng bộ.
Publisher: Tạp chí Kinh tế và dự báo
Issue Date: 2017-12-23
Type: Bài trích
Extent: 4 trang; pdf
Method: Tạp chí Kinh tế và dự báo, số 12/2017
Language: vi
Right: Tạp chí Kinh tế và dự báo
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • B23-KTDB12.17-Tang cuong cong tac kiem tra thue.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 4,8 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.