Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/50285
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.creatorNguyễn Văn Song, Trần Thị Tuyết-
dc.creatorNguyễn Xuân Hữu, Lê Phương Nam-
dc.date.issued2017-12-23-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/50285-
dc.description.abstractTrong những năm gần đây, mặc dù đội ngũ cán bộ kiểm tra thuế tại tỉnh Phú Thọ được tăng cường, số doanh nghiệp được kiểm tra hàng năm tăng lên, nhưng số thuế phải huy động vào ngân sách nhà nước (NSNN) còn bị thất thu nhiều do tình trạng trốn thuế, gian lận thuế diễn ra ngày một gia tăng và nhiều vụ có tính chất phức tạp. Vì vậy, để chống thất thu cho NSNN, tạo một môi trường sản xuất, kinh doanh bình đẳng giữa các doanh nghiệp, thì công tác kiểm tra thuế ở Phú Thọ cần nhiều giải pháp đồng bộ.-
dc.format.extent4 trang; pdf-
dc.languagevivi
dc.publisherTạp chí Kinh tế và dự báovi
dc.rightsTạp chí Kinh tế và dự báovi
dc.subjectThuếvi
dc.subjectKiếm travi
dc.subjectDoanh nghiệpvi
dc.subjectTỉnh Phú Thọvi
dc.titleGiải pháp tăng cường công tác kiểm tra thuế đối với các doanh nghiệp tại tỉnh Phú Thọvi
dc.typeBài tríchvi
dc.source.methodTạp chí Kinh tế và dự báo, số 12/2017-
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • B23-KTDB12.17-Tang cuong cong tac kiem tra thue.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 4,8 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.