Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/50286
Title: Chuyển dịch cơ cấu ngành trồng trọt tại huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn
Authors: Nguyễn Thị Lương Anh, Vũ Thị Thu Huyền
Keywords: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế
Nông nghiệp
Trồng trọt
Giá trị sản xuất
Chợ Mới
Bắc Cạn
Abstract: Bài viết đánh giá hiện trạng chuyển dịch cơ cấu ngành trồng trọt theo hướng hiện đại hóa trên địa bàn huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm giảm thiểu những tồn tại và tăng cường chuyển dịch cơ cấu ngành trồng trọt theo hướng sản xuất hàng hóa phù hợp với điều kiện thực tế của Huyện.
Publisher: Tạp chí Kinh tế và dự báo
Issue Date: 2017-12-22
Type: Bài trích
Extent: 4 trang; pdf
Method: Tạp chí Kinh tế và dự báo, số 12/2017
Language: vi
Right: Tạp chí Kinh tế và dự báo
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
  • B24-KTDB12.17-Chuyen dich co cau nganh trong trot.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 4,96 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.