Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/50309
Title: Xung đột lợi ích trong quá trình hoạt động của công ty chứng khoán theo pháp luật Việt Nam
Authors: Phan Phương Nam
Keywords: Xung đột lợi ích
Công ty chứng khoán
Pháp luật nước ngoài
Chứng khoán
Abstract: Bài viết trình bày những vấn đề pháp lý liên quan đến xung đột lợi ích trong hoạt động của công ty chứng khoán (CTCK) và chỉ ra rằng xung đột lợi ích là điều không thể tránh khỏi khi CTCK cung ứng nhiều dịch vụ. Do vậy, pháp luật cần có những quy định để điều chỉnh sự xung đột lợi ích này nhằm bảo vệ nhà đầu tư và hạn chế những tiêu cực của sự xung đột lợi ích đến sự phát triển của thị trường chứng khoán (TTCK). Bài viết cũng trình bày kinh nghiệm của các quốc gia khi giải quyết vấn đề này và đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện các quy định pháp luật điều chỉnh về xung đột lợi ích trong hoạt động của TTCK
Issue Date: 2018
Type: Bài trích
Extent: 8 Trang
Method: Tạp chí Khoa học pháp lý Số 1/2018
Language: vi
Right: Tạp chí Khoa học pháp lý
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • 87. Xung dot loi ich hoat dong CTCK.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 14,82 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.