Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/50328
Title: Làm thêm giờ - Những vấn đề cần quan tâm
Authors: Nguyễn Thị Diệu Hồng
Keywords: Người lao động
Người sử dụng lao động
Làm thêm giờ
Thị trường lao động
Abstract: Bài viết nói về nhu cầu làm thêm giờ, thực tiễn trong thị trường lao động, việc hài hòa lợi ích giữa người lao động và người sử dụng lao động, các tiêu chuẩn lao động quốc tế, các bằng chứng khoa học về làm thêm giờ
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 18 Trang
Method: Tài liệu Hội thảo Bộ Luật lao động
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • 61. Lam them gio - Nhung van de can quan tam.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 335,42 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.