Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/50338
Title: Cần hiểu đúng về bản chất của hoạt động chào bán chứng khoán riêng lẻ
Authors: Mạnh Hữu
Keywords: Chứng khoán
Chào bán chứng khoán riêng lẻ
Luật chứng khoán
Ủy ban chứng khoán nhà nước
Abstract: Nhấn mạnh về tầm quan trọng và những vấn đề xung quanh của việc hiểu đúng bản chất của hoạt động chào bán chứng khoán riêng lẻ. Việc hiểu đúng, hiểu rõ bản chất của hoạt động phát hành chứng khoán riêng lẻ sẽ giúp các doanh nghiệp không bỏ lỡ thời cơ để huy động vốn một cách hiệu quả.
Issue Date: 2018
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 2 trang
Method: Tạp chí Dân chủ và Pháp luật - Số 1(310)-2018
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • 95. Can hieu ban chat hd chao ban CK rieng le - Mạnh Hữu.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,73 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.