Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/50341
Title: Đấu tranh phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực chứng khoán ở Việt Nam
Authors: Đỗ Thị Minh Phượng
Keywords: Tội phạm
Chứng khoán
Đấu tranh
Abstract: Một số đặc điểm cơ bản của tội phạm chứng khoán và đấu tranh phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực chứng khoán trong giai đoạn hiện nay
Issue Date: 2012
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 6 Trang PDF
Method: Nhà nước và Pháp luật, số 7/2012
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • 96. DT, PC Toi pham linh vuc CK-Đ.T.M. Phượng.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,15 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.