Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/50345
Title: Pháp luật về kiểm soát hành vi sử dụng thông tin nội bộ để mua bán chứng khoán ở Việt Nam hiện nay
Authors: Viên Thế Giang
Keywords: Chứng khoán
Thông tin nội bộ
Mua bán chứng khoán
Luật chứng khoán
Thị trường chứng khoán
Abstract: Đánh giá hệ thống pháp luật và kiểm soát hành vi sử dụng thông tin nội bộ để mua bán chứng khoán, làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế trong các quy định hiện hành, từ đó kiến nghị các giải pháp nhằm hoàn thiện các quy định pháp luật về nội dung này
Issue Date: 2014-11
Type: Bài trích
Extent: 9 Trang
Method: Nhà nước và Pháp luật, số 11/2014
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • 97. PL ksoat hvi sd thong tin noi bo mua ban CK-V.T. Giang.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,18 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.