Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/50349
Title: Đổi mới quản lý nhà nước đối với thị trường chứng khoán Việt Nam
Authors: Trần Văn Giao
Keywords: Thị trường chứng khoán
Chứng khoán
Công ty chứng khoán
Quản lý nhà nước
Thanh tra
Giám sát
Abstract: Vai trò quan trọng của việc quản lý nhà nước đối với thị trường chứng khoán là cần thiết của mọi quốc gia có nền kinh tế thị trường. Việt Nam luôn quan tâm đến việc hoàn thiện và đổi mới quản lý nhà nước đối với thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, bên cạnh những thành công đã đạt được, vẫn còn những hạn chế cần sớm có giải pháp khắc phục.
Issue Date: 2016-01
Type: Bài trích
Extent: 4 Trang PDF
Method: Tạp chí Quản lý nhà nước - Số 240 (1/2016)
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • 98. Doi moi QLNN voi TTCK- T.V. Giao.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 168,61 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.