Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/50350
Title: Hoàn thiện chương trình bồi dưỡng cán bộ, công chức hiện nay
Authors: Nguyễn Đặng Phương Truyền
Keywords: Chương trình đào tạo
Đào tạo, bồi dưỡng
Cán bộ, công chức
Abstract: Bài viết nêu vai trò, ưu nhược điểm, hạn chế bất cập của chương trình bồi dưỡng cán bộ, công chức và nêu ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện chương trình bồi dưỡng hiện nay.
Issue Date: 2016-01
Type: Bài trích
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp - Số 240(1/2016)
Language: vi
Right: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Cán bộ, công chức, viên chức

Files in This Item:
Thumbnail
  • 39. Chuong trinh boi duong can bo, cong chuc hien nay.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 9,31 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.