Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/50373
Title: Nhân tố tác động đến phẩm chất chính trị của cán bộ, công chức ở Việt Nam hiện nay
Authors: Nguyễn Đăng Tuyên
Keywords: Cán bộ, công chức
Nhân tố
Phẩm chất chính trị
Abstract: Qua việc phân tích đặc điểm của các cơ quan nhà nước ở Việt Nam, về phẩm chất chính trị của cán bộ, công chức, bài viết chỉ rõ những nhân tố tác động đến phẩm chất chính trị của cán bộ, công chức ở Việt Nam hiện nay
Issue Date: 2018
Type: Bài trích
Method: Tạp chí Tổ chức nhà nước, số 4/2018
Language: vi
Right: Tạp chí Tổ chức nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Cán bộ, công chức, viên chức

Files in This Item:
Thumbnail
  • 30. Nhan to tac dong den pham chat chinh tri cua CBCC o VN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,16 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.