Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/50378
Title: Mô hình hoạt động của hệ thống thư viện công cộng, chính sách xã hội hoá thư viện tuyến cơ sở và kiến nghị xây dựng luật Thư viện
Authors: Bạch Ngọc Chiến
Keywords: Thư viện
Thư viện công cộng
Luật thư viện
Sách
Xã hội hóa
Abstract: Đưa ra một số mô hình thư viện công cộng của luật Thư viện của một số nước trên thể giới: Mỹ, Nhật, Phần Lan, Nam Phi. Vai trò của việc huy động nguồn lực xã hội để nâng cao nguồn sách và kinh phí để nâng cao hiệu quả hoạt động của thư viện là cần thiết và là kinh nghiệm thành công của nhiều nước. Một số ý kiến kiến nghị đối với dự thảo luật Thư viện.
Issue Date: 2019-04-18
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 7 Trang PDF
Method: Hội thảo "Một số vấn đề góp ý dự thảo Luật Thư viện" (Văn phòng Quốc hội- Viện Hanns, TP.HCM, 18-19/4/2019)
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
  • 4. TV cong cong. XHH TV tuyen co so_O.Bach Ngoc Chien.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 171,03 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.