Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/50380
Title: Vấn đề xếp hạng Thư viện trong dự thảo Luật Thư viện
Authors: Nguyễn Trọng Phượng
Keywords: Thư viện
Xếp hạng thư viện
Luật thư viện
Dự thảo Luật thư viện
Xếp hạng
Abstract: Nêu mục đích và thực trạng của việc xếp hạng thư viện. Đặt câu hỏi có nên giữ quy định về việc xếp hạng trong dự thảo luật Thư viện khi mà các quy định mới chỉ dừng ở thẩm quyền, thủ tục xếp hạng mà chưa làm rõ mục đích của việc xếp hạng.
Issue Date: 2019-04-19
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Method: Hội thảo "Một số vấn đề góp ý dự thảo Luật Thư viện" (Văn phòng Quốc hội - Viện Hans, TP.HCM, 18-19/4/2019).
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
  • 6. Xep hang TV trong Du thao Luat TV_A Phuong.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 149,01 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.