Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/50400
Title: Những thuận lợi và khó khăn khi xây dựng thư viện tư nhân - Giải pháp và gợi mở
Authors: Phạm Thế Cường
Keywords: Thư viện
Thư viện tư nhân
Giải pháp
Phục vụ cộng đồng
Hoạt động thư viện
Chính sách của nhà nước
Abstract: Tình hình thư viện tư nhân trên toàn quốc hiện nay, những đặc điểm của thư viện tư nhân phục vụ cộng đồng. Thuận lợi và khó khăn khi mở Thư viện tư nhân. Đề xuất một số giải pháp và gợi mở để phát triển Thư viện tư nhân.
Issue Date: 2019-04-19
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Method: Hội thảo "Một số vấn đề góp ý dự thảo Luật Thư viện" (Văn phòng Quốc hội - Viện Hanns, TP.HCM, 18-19/4/2019)
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
  • 9. Thuan loi va kho khan xay dung Thu vien tu nhan_A Cuong.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 184,68 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.