Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/50403
Title: Thanh niên dân tộc thiểu số trong không gian mạng: Hiện thực và trải nghiệm của một số nhóm cộng đồng tại khu vực miền núi tỉnh Bắc Kạn
Authors: Đỗ Quỳnh Anh, Chu Lan Anh
Keywords: Sử dụng Internet
Thanh thiếu niên
Phổ biển Internet
Cộng đồng mạng
Thế giới mạng
Abstract: Bài viết đánh giá về thực trạng thanh thiếu niên sử dụng Internet tại địa bàn nghiên cứu, từ đó rút ra được sức ảnh hưởng của việc sử dụng internet đến đời sống của thanh thiếu niên.
Issue Date: 2018
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Method: Viện Nghiên cứu xã hội, kinh tế và môi trường
Language: vi
Right: Viện Nghiên cứu xã hội, kinh tế và môi trường
Appears in Collections:Phân quyền - Dân tộc

Files in This Item:
Thumbnail
  • 6. Thanh nien dan toc thieu so trong khong gian mang.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,47 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.