Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/50408
Title: Chuyển đổi sinh kế và vấn đề tín dụng ở một số tộc người thiểu tại Tây Nguyên và Miền núi phía Bắc
Authors: Hoàng Cầm, Ngô Thị Phương Lan
Hoàng Anh Dũng, Vũ Thành Long
Nguyễn Văn Giáp
Keywords: Hành vi sinh kế
Sinh kế cổ truyền
Dân tộc thiểu số
Tín dụng
Abstract: Bài viết giới thiệu về sự chuyển đổi sinh kế cổ truyền, tín dụng ở các dân tộc người thiểu số như Tây Nguyên, Thái Nguyên, Sơn La để từ đó có những chiến lược ứng phó.
Issue Date: 2017
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Method: Viện Nghiên cứu xã hội, kinh tế và môi trường
Language: vi
Right: Viện Nghiên cứu xã hội, kinh tế và môi trường
Appears in Collections:Phân quyền - Dân tộc

Files in This Item:
Thumbnail
  • 7. Tin dung toc nguoi thieu so.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,16 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.