Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/50409
Title: Kết hôn trẻ em ở một số cộng đồng tộc người thiểu số ở Việt Nam
Authors: Phạm Quỳnh Phương, Đỗ Quỳnh Anh
Hoàng Ngọc An, Phạm Thanh Trà
Mai Thanh Tú
Keywords: Kết hôn trẻ em
Người dân tộc thiểu số
Sức khỏe sinh sản
Hôn nhân
Abstract: Bài viết bàn luận về thực trạng kết hôn trẻ em tại các địa bàn tỉnh Hòa Bình, Yên Bái, Điện Biên và Quảng Trị. Từ đó tìm kiếm được những nguyên nhân xuất phát tại sao lại kết hôn sớm: về kinh tế, văn hóa và xã hội. Qua đó có những chính sách, khuyến nghị đến giới trẻ.
Issue Date: 2017
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Method: Viện Nghiên cứu xã hội, kinh tế và môi trường
Language: vi
Right: Viện Nghiên cứu xã hội, kinh tế và môi trường
Appears in Collections:Phân quyền - Dân tộc

Files in This Item:
Thumbnail
  • 8. Ket hon tre em o cong dong thieu so.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 4,54 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.