Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/50417
Title: Tổng điều tra kinh tế 2017: Kết quả hoạt động của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài giai đoạn 2011-2016.
Authors: Tổng cục Thống kê
Keywords: Đầu tư nước ngoài
Hoạt động sản xuất kinh doanh
Abstract: Bài viết giới thiệu về hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và tổng hợp các số liệu thu hút đầu tư nước ngoài trong giai đoạn 2011-2016.
Issue Date: 2018
Type: Báo cáo
Method: Trang thông tin điện tử của Bộ kế hoạch và Đầu tư
Language: vi
Right: Trang thông tin điện tử của Bộ kế hoạch và Đầu tư
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • 2.Tong dieu tra kinh te 2017.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 4,27 MB

    • Format : Adobe PDF



  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.