Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/50418
Title: Xuất, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam với các nước thành viên ASEAN giai đoạn 2005-2015
Authors: Tổng cục Thống kê
Keywords: Trị giá xuất nhập khẩu
Xuất nhập khẩu
Các nước ASEAN
Abstract: Bài viết đánh giá về Xuất, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam với các nước thành viên ASEAN giai đoạn 2005-2015. Bao gồm 03 phần: Phần 1: Trị giá xuất, nhập khẩu hàng hóa với các nước thành viên ASEAN; Phần 2: Mặt hàng chủ yếu xuất, nhập khẩu với các nước thành viên ASEAN; Phần III: Xuất, nhập khẩu với từng nước thành viên ASEAN.
Issue Date: 2018
Type: Báo cáo
Method: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Language: vi
Right: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • 3. XNK cua VN voi cac nuoc ASEAN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,39 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.