Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/50422
Title: Xuất nhập khẩu hàng hóa 2015
Authors: Tổng cục Thống kê
Keywords: Trị giá xuất nhập khẩu
Mặt hàng chủ yếu xuất nhập khẩu
Xuất nhập khẩu với một số khối nước
Xuất nhập khẩu với một số nước bạn
Abstract: Bài viết thống kê số liệu sơ bộ 2015 về các trị giá xuất nhập khẩu, mặt hàng xuất khẩu, xuất nhập khẩu với một số khối nước, xuất nhập khẩu với một số nước bạn.
Issue Date: 2017
Type: Báo cáo
Method: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Language: vi
Right: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
 • 6.1. Xuat khau hang hoa VN 2015.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,5 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 6.2. Xuat khau hang hoa VN 2015.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 3,69 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.