Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/50434
Title: Góp ý Chương trình hành động của Thành phố Hồ Chí Minh về giảm ùn tắc giao thông giai đoạn 2016-2020
Authors: Huỳnh Thế Du
Keywords: Chương trình hành động
Thành phố Hồ Chí Minh
Vận tải hành khách công cộng
Giao thông
Giảm ùn tắc
2016-2020
Abstract: Bài góp ý tập trung vào 7 vấn đề được tóm tắt trong phần I với các phân tích và dẫn giải cụ thể được trình bày trong phần II. Trong đó, đề xuất then chốt là Thành phố Hồ Chí Minh nên tập trung vào đột phá xây dựng hệ thống vận tải hành khách công cộng dựa trên những chính sách và cam kết của Trung ương cùng với kinh nghiệm thực tiễn ở một số nơi trên thế giới đã thành công.
Issue Date: 2016-03-29
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 9 Trang
Method: Trang thông tin điện tử của Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Giao thông, vân tải

Files in This Item:
Thumbnail
  • 9.Chuong trinh giam un tac giao thong-2016-03-31-12073753.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 626,16 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.