Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/50456
Title: Luật Thư viện Hàn Quốc
Keywords: Thư viện
Công tác thư viện
Sử dụng thư viện
Dịch vụ thư viện
Thông tin thư viện
Chính sách thông tin thư viện
Thư viện công cộng
Thư viện trường
Abstract: Văn bản quy phạm pháp luật về chính sách quản lý hoạt động và phát triển thư viện của Hàn Quốc.
Issue Date: 2016-03-02
Type: Văn bản pháp luật
Method: http://law.go.kr/LSW/eng/engMain.do
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
  • 1. Luat Thu vien Han Quoc.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 327,55 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.