Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/50463
Title: Convention on the civil aspects of international child abduction
Other Titles: Công ước quốc tế về các khía cạnh dân sự của bắt cóc trẻ em
Keywords: Child abduction
International
The Hague Convention
Authorities Central
Difference
Bắt cóc trẻ em
Quốc tế
Hội nghị La Hay
Cơ quan trung ương
Sự khác biệt
Co-operation
Hợp tác
Abstract: Mặc dù bắt cóc trẻ em quốc tế không phải là một vấn đề mới, nhưng tỷ lệ bắt cóc như vậy tiếp tục gia tăng với sự dễ dàng của du lịch quốc tế, sự gia tăng các cuộc hôn nhân văn hóa và tỷ lệ ly hôn gia tăng. Bắt cóc trẻ em quốc tế có hậu quả nghiêm trọng đối với cả đứa trẻ và cha mẹ bị bỏ lại phía sau. Đứa trẻ bị loại bỏ, không chỉ do tiếp xúc với cha mẹ khác, mà còn từ ngôi nhà của chúng và được đưa đến một quốc gia khác mà trẻ em có thể không có mối liên hệ trước đó. Những kẻ bắt cóc quốc tế chuyển đứa trẻ sang một quốc gia khác với một hệ thống pháp lý khác, cấu trúc xã hội, văn hóa và, thường là ngôn ngữ. Những khác biệt này, cộng với khoảng cách vật lý thường có liên quan, có thể khiến việc định vị, phục hồi và trở về trẻ em bị bắt cóc quốc tế trở nên phức tạp và có vấn đề. Công ước ngày 25 tháng 10 năm 1980 về các khía cạnh dân sự của Bắt cóc trẻ em quốc tế tìm cách chống lại nạn bắt cóc trẻ em bằng cách cung cấp một hệ thống hợp tác giữa các cơ quan trung ương và một thủ tục nhanh chóng để đưa đứa trẻ trở về đất nước của chúng.
Issue Date: 1980-10-25
Type: Văn bản pháp luật
Extent: 3 Trang
Method: Hội nghị La Hay 1980 về vấn đề bắt cóc trẻ em
Language: en
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 12.Civil Aspects of InternationalChild Abdution.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 89,81 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.