Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/50482
Title: Bản tin Dự án Trường Sơn xanh
Authors: Phạm Thành Nam
Keywords: Phát triển sinh kế
Suy thoái rừng
Biến đổi khí hậu
Nâng cao năng suất
Giám sát đa dạng sinh học
Khu bảo tồn thiên nhiên
Trường Sơn xanh
Abstract: Bài viết cập nhật về tiến độ triển khai các hoạt động trong những lĩnh vực hỗ trợ trọng tâm của Dự án bao gồm: Tăng cường sinh kế, Bảo vệ rừng và bảo tồn đa dạng sinh học tại hai tỉnh Quảng Nam và Thừa Thiên Huế.
Type: Tài liệu tham khảo khác
Method: Cục Bảo vệ và phát triển rừng
Language: vi
Right: Cục Bảo vệ và phát triển rừng
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:
Thumbnail
  • 2. Du an truong son xanh.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 9,43 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.