Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/50497
Title: Luật Thư viện Nhật Bản
Keywords: Thư viện
Dịch vụ của thư viện
Thư viện công
Hội đồng thư viện
Tiêu chuẩn thư viện công
Thư viện tư nhân
Abstract: Quy định về các mô hình hoạt động của thư viện ở Nhật Bản
Issue Date: 1999-22-12
Type: Văn bản pháp luật
Method: Nguyễn Quốc Vương dịch từ tiếng Nhật
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
  • 11. Luật thư viện Nhật Bản.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 146,8 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.