Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/50502
Title: Tầm nhìn thế giới Việt Nam đóng góp cho an sinh trẻ em năm 2015
Keywords: Tầm nhìn thế giới
Việt Nam
2015
An sinh trẻ em
Trẻ em
Năm tài chính
Abstract: Cung cấp một bức tranh tổng thể về những đóng góp của Tầm nhìn thế giới Việt Nam trong năm tài chính 2015 được thể hiện thông qua những thành tựu đạt được dựa trên 4 mục tiêu chiến lược đề ra cho giai đoạn năm tài chính 2015-2017. Báo cáo nhằm đưa ra định hướng cho Tầm nhìn thế giới Việt Nam trong quá trình lập kế hoạch năm 2017 cũng như xây dựng bốn chương trình kỹ thuật sẽ được áp dụng triển khai trong giai đoạn năm tài chính 2018-2022
Issue Date: 2017-05-25
Type: Báo cáo
Extent: 36 Trang
Method: Trang thông tin điện tử Phản hồi chính sách lĩnh vực lao động và xã hội
Language: en
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 4.Bao cao an sinh tre em 2015.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,64 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.