Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/50526
Title: Đơn giản là REDD: Tài liệu hướng dẫn của CIFOR về rừng, biển đổi khí hậu và REDD
Authors: Cục Bảo vệ và phát triển rừng
Keywords: Biến đổi khí hậu
Bảo vệ rừng
Dự án thích ứng
Sinh kế
Chương trình nghị sự toàn cầu
Dịch vụ môi trường rừng
Dịch vụ hệ sinh thái
Abstract: Bài viết này nhằm đơn giản hóa các thuật ngữ khoa học và giúp các ký giả, các nhà hoạch định chính sách, các tổ chức phi chính phủ và các cá nhân quan tâm trên thế giới hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của rừng trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu.
Type: Tài liệu tham khảo khác
Method: Cục Bảo vệ và phát triển rừng
Language: vi
Right: Cục Bảo vệ và phát triển rừng
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:
Thumbnail
  • Don gian la REDD.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 586 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.