Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/50527
Title: Đưa tin về REDD+
Authors: Cục Bảo vệ và phát triển rừng
Keywords: Phá rừng
Biến đổi khí hậu
Dịch vụ môi trường rừng
Rừng
Abstract: Bài viết giới thiệu về Dự án REDD+ : là sáng kiến nhằm làm chậm lại quá trình mất rừng. Tuy nhiên làm thế nào để REDD+ vận hành trên thực tế đang là một vấn đề gây nhiều tranh cãi, vì chúng liên quan tới các vấn đề nhạy cảm và phức tạp về chủ quyền quốc gia, quyền con người, những khoản tiền lớn và tham nhũng.
Type: Tài liệu tham khảo khác
Method: Cục Bảo vệ và phát triển rừng
Language: vi
Right: Cục Bảo vệ và phát triển rừng
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:
Thumbnail
  • Tai lieu truyen thong ve REDD+.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,92 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.