Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/50534
Title: Giúp bạn đi xuất khẩu lao động được an toàn
Authors: Quỹ Châu Á
Keywords: Xuất khẩu lao động
Người lao động
An toàn lao động
Lao động nước ngoài
Abstract: Bài viết là cẩm nang cung cấp cho người đọc những thông tin cần thiết, giúp bạn đi xuất khẩu lao động được an toàn.
Issue Date: 2006
Type: Cẩm nang
Method: Phản hồi chính sách lĩnh vực lao động và xã hội - Bộ Lao động thương binh xã hội
Language: vi
Right: Phản hồi chính sách lĩnh vực lao động và xã hội - Bộ Lao động thương binh xã hội
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • 38. Di XKLĐ duoc an toan.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 366,84 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.