Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/50553
Title: Nghiên cứu thương hiệu tổ chức và thương hiệu cá nhân trong lĩnh vực báo chí tại Việt Nam
Authors: Tô Đình Tuân
Keywords: Báo chí
Thương hiệu tổ chức
Thương hiệu cá nhân
Abstract: Phân tích về 4 thành phần của Thương hiệu tổ chức, bao gồm: Tên tổ chức, Hình ảnh tổ chức, Danh tiếng tổ chức, Sự cam kết của tổ chức ở góc độ từng thành phần riêng biệt và sự tác động lẫn nhau giữa các thành phần; tìm thấy các thành phần của thương hiệu tổ chức tác động dương đối với thương hiệu cá nhân. Trong đó, Tên tổ chức tác động dương đến Thương hiệu cá nhân; Hình ảnh tổ chức tác động dương đến Thương hiệu cá nhân; Danh tiếng tổ chức tác động dương đến Thương hiệu cá nhân; Sự cam kết của tổ chức tác động dương đến Thương hiệu tổ chức; cho thấy Mô hình về sự tác động giữa các thành phần thuộc thương hiệu tổ chức và các thành phần đó tác động đến thương hiệu cá nhân. Các nghiên cứu trước chưa làm điều này.
Advisor: Nguyễn Minh Hà
Lê Bảo Lâm
Issue Date: 2019-03-18
Type: Luận án
Extent: 432 Trang
Method: Đại học Mở TP Hồ Chí Minh
Language: vi
Right: Chuyên trang Luận văn - Luận án Bộ Giáo dục đào tạo
Appears in Collections:Phân quyền - Truyền thông, Báo chí, Xuất bản

Files in This Item:
Thumbnail
 • Diem moi_Tieng Anh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 576,5 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Diem moi_Tieng Viet.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 400,76 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Noi dung luan an.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 4 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tom tat_Tieng Anh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 979,9 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tom tat_tieng viet.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,32 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.