Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/50559
Title: Hoàn thiện nội dung phân tích tài chính các ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết ở Việt Nam
Authors: Hoàng Thị Thu Hường
Keywords: Ngân hàng thương mại
NHTMCP
Niêm yết
Chứng khoán
Tài chính
Việt Nam
Abstract: Luận án ứng dụng khung lý thuyết về nội dung phân tích tài chính các NHTMCP và sử dụng dữ liệu thực tế để đánh giá thực trạng nội dung phân tích tài chính của các NHTMCP niêm yết ở Việt Nam. Từ đó, đề xuất các giải pháp hoàn thiện nội dung phân tích tài chính các NHTMCP niêm yết ở Việt Nam nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin phụ vụ quản trị của các nhà quản lý ngân hàng.
Advisor: PGS.TS Nguyễn Năng Phúc
TS Nguyễn Thị Thanh Hương
Issue Date: 2019-03-19
Type: Luận án
Extent: 247 trang
Method: Học viện Tài Chính
Language: vi
Right: Chuyên trang Luận văn - Luận án Bộ Giáo dục đào tạo
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
 • luan an &phu luc.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,52 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • tính mới.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 371,61 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tom tat luan an TV.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 597,03 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • tom tăt TA.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 328,25 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.