Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/50562
Title: Nghiên cứu quản lý ngân sách nhà nước từ hoạt động khai thác than trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh theo hướng phát triển bền vững
Authors: Nguyễn Thị Thùy Hương
Keywords: NSNN
Khai thác than
Quảng Ninh
Phát triển bền vững
Quản lý ngân sách
Abstract: Luận án bổ sung, làm rõ khung nghiên cứu về quản lý NSNN từ hoạt động khai thác than theo hướng phát triển bền vững dựa trên cơ sở hệ thống VBQPPL và tổng quan các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước trước đây; đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế của quản lý NSNN từ hoạt động khai thác than trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh theo hướng phát triển bền vững trong giai đoạn 2010-2017; đề ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý NSNN từ hoạt động khai thác than trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh theo hướng phát triển bền vững đến năm 2025
Advisor: PGS.TS Đỗ Hữu Tùng
Issue Date: 2019-03-20
Type: Luận án
Extent: 217 trang
Method: Đại học Mỏ - Địa chất
Language: vi
Right: Chuyên trang Luận văn - Luận án Bộ Giáo dục đào tạo
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
 • THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 146,66 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TOÀN VĂN LUẬN ÁN.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,62 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TÓM TẮT LUẬN ÁN - TIẾNG ANH.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 222,45 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TÓM TẮT LUẬN ÁN - TIẾNG VIỆT.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 484,55 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.