Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/50565
Title: Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng thương mại cổ phần quân đội
Authors: Nguyễn Thu Hà
Keywords: Ngân hàng
Quân đội
NHTMCP
Hoạt động kinh doanh
Tín dụng
Abstract: Luận án tập trung nghiên cứu về hiệu quả hoạt động kinh doanh tại NHTM; nghiên cứu hiệu quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng quân đội; phân tích thực trạng hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng quân đội giai đoạn 2011 – 2017; đề xuất hệ thống giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại MB đến năm 2025.
Advisor: TS. Vũ Thị Lợi
PGS.TS. Hà Minh Sơn
Issue Date: 2019-03-20
Type: Luận án
Extent: 250 trang
Method: Học viện Tài Chính
Language: vi
Right: Chuyên trang Luận văn - Luận án Bộ Giáo dục đào tạo
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
 • luan an Ha_cong bo.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,76 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • thông tin mới _ tiếng anh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 47,63 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • thông tin mới_ tiếng Việt.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 227,39 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tóm tắt luận án.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 599,96 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.