Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/50581
Title: Nghiên cứu sử dụng nguồn năng lượng điện ở khu vực nông thôn tỉnh Hưng Yên
Authors: Ngô Thế Tuyển
Keywords: Năng lượng điện
Khu vực nông thôn
Nguồn năng lượng điện
Hưng Yên
Abstract: Luận án hệ thống hóa và xây dựng những căn cứ khoa học về sử dụng nguồn năng lượng điện ở khu vực nông thôn; Đánh giá thực trạng và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sử dụng nguồn năng lượng điện ở khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên trong những năm qua; Đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường sử dụng hợp lý nguồn năng lượng điện ở khu vực nông thôn tỉnh Hưng Yên trong các năm tiếp theo.
Advisor: PGS.TS. Ngô Thị Thuận
PGS.TS. Nguyễn Đình Long
Issue Date: 2019-03-27
Type: Luận án
Extent: 242 trang
Method: Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Language: vi
Right: Chuyên trang Luận văn - Luận án Bộ Giáo dục đào tạo
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
 • KTPT - LA - Ngo The Tuyen.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 3,23 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • KTPT - TTLA - Ngo The Tuyen.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 754,65 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TTT - Ngo The Tuyen.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 158,63 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.