Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/50585
Title: Pháp luật điều chỉnh quan hệ lao động của người lao động nước ngoài tại Việt Nam trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế
Authors: Trần Thúy Hằng
Keywords: Quan hệ lao động
Lao động nước ngoài
Người lao động
Việt Nam
Hội nhập
Quốc tế
Abstract: Luận án làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về pháp luật điều chỉnh QHLĐ đối với NLĐ nước ngoài; phân tích, đánh giá một cách toàn diện thực trạng quy định pháp luật điều chỉnh QHLĐ đối với NLĐ nước ngoài làm việc tại Việt Nam; đề xuất một số kiến nghị và giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện những quy định pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật điều chỉnh QHLĐ của NLĐ nước ngoài phù hợp với bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, đồng thời góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của NLĐ nước ngoài phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
Advisor: PGS,TS. Nông Quốc Bình
TS. Đỗ Ngân Bình
Issue Date: 2019-03-25
Type: Luận án
Extent: 208 trang
Method: Đại học Luật Hà Nội
Language: vi
Right: Chuyên trang luận văn, luận án Bộ Giáo dục đào tạo
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
 • điểm mới - tiếng anh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 193,91 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • điểm mới- tiếng việt.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 278,5 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TOM TAT - TIENG ANH.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 395,38 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • NOI DUNG LUAN AN NCS TRAN THUY HANG.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,48 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TOM TAT - TIENG ANH.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 395,38 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.