Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/50588
Title: Nghiên cứu một số cơ sở khoa học nhằm bảo tồn, phát triển và sử dụng bền vững một số loài trong chỉ Kim tuyến (Anoectochilus Blume) ở Việt Nam
Authors: Phan Xuân Bình Minh
Keywords: Bảo tồn
Chỉ Kim tuyến
Việt Nam
Loài
Châu Á
Abstract: Luận án nghiên cứu đặc điểm hình thái, phân bố, hiện trạng, thành phần hoá học và phương pháp nhân giống và nuôi trồng của một số loài thuộc chi Kim tuyến làm cơ sở để đề xuất giải pháp bảo tồn, phát triển và sử dụng bền vững các loài thuộc chi Kim tuyến ở Việt Nam.
Advisor: PGS. TS. Trần Minh Hợi
TS. Phạm Hương Sơn
Issue Date: 2019-04-09
Type: Luận án
Extent: 238 trang
Method: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Language: vi
Right: Chuyên trang luận văn, luận án Bộ Giáo dục đào tạo
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
 • Diem moi LA MInh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 446,17 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LA PXBMINH.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 12,6 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • New points of the thesis Minh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 444,51 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TÓM TẮT LA TA Minh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 685,18 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TÓM TẮT LA TV Minh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 852,16 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TYLA Minh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 836,08 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.