Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/50603
Title: Quản trị vốn lưu động tại các doanh nghiệp thuộc Tổng công ty 319
Authors: Hà Quốc Thắng
Keywords: Vốn lưu động
Tổng công ty 319
Doanh nghiệp
Abstract: Luận án đưa ra hệ thống giải pháp nhằm hoàn thiện quản trị vốn lưu động tại các doanh nghiệp thuộc Tổng công ty 319 với ngành nghề kinh doanh chính là xây lắp và các sản phẩm liên quan đến hoạt động xây lắp.
Advisor: Nguyễn Đăng Nam
Issue Date: 2019-05-27
Type: Luận án
Method: Học viện Tài Chính
Language: vi
Right: Chuyên trang luận văn, luận án Bộ Giáo dục và đào tạo
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
 • 2.Thong-tin-tom-tat-HA-QUOC-THANGTV (1).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 363,01 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 3.Thong-tin-tom-tat-HA-QUOC-THANG (TA).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 134,13 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 4. LUAN AN 14.01.2019 TOM TAT.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 690,07 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 6. LUAN AN SAU PHAN BIEN 15.5 cuoi in ra nop.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 3 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.