Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/50629
Title: Các mô hình phân tích vai trò của công nghiệp và dịch vụ đối với hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam
Authors: Phùng Minh Đức
Keywords: Công nghiệp
Dịch vụ
Sản xuất nông nghiệp
Việt Nam
Nông nghiệp
Abstract: Luận án nghiên cứu định lượng về vai trò của công nghiệp và dịch vụ đối với hiệu quả sản xuất nông nghiệp để qua đó đóng góp một số kiến nghị chính sách phát triển nông nghiệp ở Việt nam.
Advisor: Nguyễn Thị Minh
Issue Date: 2019-04-11
Type: Luận án
Extent: 164 trang
Method: Đại học Kinh tế Quốc Dân
Language: vi
Right: Chuyên trang luận văn, luận án Bộ Giáo dục đào tạo
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
 • LA_PhungMinhDuc.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,63 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LA_PhungMinhDuc_E.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 113,62 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LA_PhungMinhDuc_Sum.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 389,78 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LA_PhungMinhDuc_TT.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 558,27 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LA_PhungMinhDuc_V.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 280,76 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.